Građevinski materijal je svaki elemenat, proizvod koji se koristi u građevinarstvu prilikom gradnje. Najpopularniji proizvodi u građevinarstvu su cement, beton, šljunak, pesak, opekarski proizvodi (cigla,blok,ispune …). Građevinski materijal može da se podeli na prirodne i veštačke materijale, kao i na materijale za niskogradnju i visokogradnju. Po konstruktivnim svojstvima dele se na noseće i vezivne materijale.Polet Komerc kao jedan od najstarijih i najpoznatijih stovarišta građevinskog materijala na teritoriji Dervente, a i šire, je grupisao građevinski materijal na sledeće glavne grupe:

 

Betoni i malteri, Opekarski proizvodi, Ytong, Željezo, Građevinsko gvožđe i fert gredice, Izolacije, Suva Gradnja, Pločasti materijali, Dimnjački elementi, Ventilacioni sistemi, Krovopokrivački materijali, Krovni prozori, Enterijer, Fasade, Dekoracije, Zaptivači, Boje i lakovi, Uređenje dvorišta…